Circuit & Route

Het circuit op Motorsportpark Gelderland Midden is ongeveer 1.700 meter lang en is een zandcircuit met diverse mooie en technische gedeelten.

Motorsportpark Gelderland Midden is gelegen op de Arnhemsche Heide naast het zweefvliegcentrum Terlet nabij de A50.

ONZE HUISREGELS

Om onze geliefde sport te kunnen blijven uitoefenen op ons prachtige Motorsportpark zijn er
een aantal regels waar we ons aan zullen moeten houden, deze vindt u hieronder.

JAARPAS EN LICENTIE

Een ieder die van het crossterrein gebruik wil maken MOET in het bezit zijn van een geldige trainingspas of jaarpas en een Basis Sportlicentie van de KNMV. Zonder dit mag u geen gebruik maken van het terrein. Er wordt gecontroleerd door het bestuur (en helpers), de marechaussee en de terreinopzichter. Leg de pas voor uw autoruit wanneer u gaat trainen!

ER MAG ALLEEN GEREDEN WORDEN OP DE BAAN

Het is ten strengste verboden om buiten het circuit te rijden, dus ook niet in het rennerskwartier en toegang tot de baan.

MILIEUMAT

Het gebruiken van een Milieumat is bij ons verplicht. Hier wordt streng op gecontroleerd!

HET NIET NALEVEN VAN DE REGELS

Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het motorsportpark onherroepelijk ontzegd en wordt u een lokaalverbod aangezegd van één of meerdere jaren.

VERDOVENDE MIDDELEN

Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van verdovende middelen is ten strengste verboden. Bestaat bij het bestuur van de stichting of de clubs het vermoeden dat er sprake is van bezit/of gebruik van verdovende of stimulerende middelen bij rijders of bezoekers, dan word u de toegang tot het terrein ontzegt. En bij de rijder zijn rijderspas geblokkeerd voor onbepaalde tijd (Levenslang).

Baan afhuren

Wij bieden ook de mogelijkheid om de baan af te huren.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Dik van Wikselaar via info@motorsportpark.nl.